AIDS i ponašanje


AIDS i ponašanje
• AIDS and behavior

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • sindrom — sìndrōm (Ø, čega) m <G sindróma> DEFINICIJA 1. med. više simptoma ili anomalija koji se zajedno pojavljuju i sačinjavaju određenu kliničku sliku tipičnu za neki poremećaj ili bolest 2. skup više nepovoljnih elemenata koji sačinjavaju… …   Hrvatski jezični portal